Tillbaka

Landsbygdspolitiska programmet

Detta är en studiehandledning till Miljöpartiets Landsbygdspolitiska program. Handledningen föreslår en studiecirkel med upplägg om fyra träffar men det är upp till gruppen hur ni vil fördela arbetet och om ni vill ha fler cirkelträffar. Hos SV kan du få hjälp med fler verktyg som mallar, förslag på utbildningsupplägg och processledare eller utbildare.
Studiecirkelns viktigaste uppgift är att skapa en arena för diskussion och eftertanke. Den ger er en chans att gemensamt arbeta med Handboken, kanske bjuda in en föreläsare till någon av träffarna och göra er väl rustade för ert uppdrag.
Den som önskar starta en studiecirkel, eller vill ha fler exemplar av denna handledning är välkommen att ta kontakt med sin lokala SV-avdelning.

Ladda ner landsbygdspolitiska programmet här.

Ladda ner studiehandledningen här.