Organisationer SV samarbetar med

Härunder ser du alla organisationer SV har nationellt samarbete med.

SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Utöver dessa finns flera organisationer som är medlemmar i SV och ytterligare andra som har ett rikstäckande samverkansavtal med SV. 

Vi samarbetar också lokalt med ett stort antal organisationer och föreningar.
 

A

Afasiförbundet i Sverige

Anhörigas Riksförbund
Autism och Asperger Förbundet

B

Biodynamiska föreningen i Sverige

Brottsofferjourernas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund

C

Centerkvinnorna

Centerpartiet

Centerstudenter

Centerpartiets Ungdomsförbund

E

Ekologiska lantbrukarna i Sverige

F

Familjehemmens Riksförbund

Fibromyalgiförbundet

Fores

FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Förbundet Vi Unga

Föreningen Centerjournalister

Föreningen Norden

H

Headway Africa

 

 Hushållningssällskapens förbund 

I

 

J

Jägarnas Riksförbund

K

Kristdemokraterna

L

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberalerna

Liberala ungdomsförbundet

Liberala Kvinnor

 
 

M

Miljöpartiet de Gröna

Moomsteatern
 

R

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Balans

Riksföreningen Allas Barnbarn

Romska ungdomsförbundet

 

S

Samfundet Sverige-Israel Riksorganisationen

Schizofreniförbundet

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska Downföreningen

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sveriges Fiskevattenägareförbund

Svenska Glaukomförbundet

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund

SPF Seniorerna

Sveriges släktforskarförbund
 

U

Ungerska Riksförbundet

 

V

Villaägarnas Riksförbund