Tillbaka

Försök inte lura mig!

Ett utbildningsmaterial om bedrägerier mot äldre.

Materialet består av en mötesledarhandledning en kort och längre rapport om bedrägerier mot äldre. En instruktionsfilm för cirkelledaren. Det finns också Power Pointbilder som ledaren kan använda.

Tre filmer, en film för varje cirkelträff och deltagarmaterial som består av en broschyr för varje tillfälle. Filmerna visar olika fallbeskrivningar.

Deltagarna får sedan praktiskt öva hur de ska agera för att undvika att bli lurad.

Det är SPF Seniorerna, PRO, BOJ och Polisen som tagit fram materialet.

Läs mer och ladda ner studiematerialet