Tillbaka

”Må bra med mat hela livet” -En studiecirkel om kost och rörelse för seniorer

Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Men med stigande ålder blir maten och den fysisk aktivitet ännu viktigare. 

Studiematerialet ”Må bra med mat hela livet” inspirerar och stöttar deltagarna att skaffa sig kunskaper kring mat för att må bra. Under fem gruppträffar tillsammans med en cirkelledare varvas samtal och inhämtning av kunskap med rörelse, stimulerande gemenskap och förstås förslag på goda mellanmål.  

Materialet passar för alla grupper som är intresserade av att på ett personligt sätt samtala om och lära sig mer om maten, den fysiska aktivitetens betydelse och påverkan på vår hälsa i hög ålder.  

Studiecirkelns material utgår ifrån Livsmedelsverkets kostråd till äldre och är framtaget i ett samarbete mellan Livsmedelverket, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.  

Hur genomförs studiecirkeln?  

Studiematerialet är uppbygg kring fem träffar och skapat som ett handledningsmaterial för cirkelledaren. Materialet varvar samtal, rörelse och gemenskap genom mellanmål under fem träffar. 

Vill eller behöver din grupp genomföra cirkeln digitalt? Vänd dig till Studieförbundet vuxenskolan för att få hjälp med att hitta ett lämpligt digitalt verktyg, samt tips för digital pedagogik.  

Läs mer och ladda ner studiematerialet