Tillbaka

Vård & omsorg

SPF Seniorerna har tagit fram en rapport om synen på frågan om äldres vård och omsorg. För att stimulera det lokala engagemanget har SV tagit fram en studieplan till rapporten Vård och omsorg i en ny tid.