SV och Sveriges Hembygdsförbund har tillsammans valt ut några spännande studiematerial som kan bli studiecirklar i din förening.

Vill du veta mer om dessa material eller få hjälp att skräddarsy en studiecirkel eller utbildning för just er, tveka inte att ta kontakt med din SV-avdelning! 


 

Hitta historien

Hitta historien - studiecirkel i hembygdsforskning

Hitta Historien i din hembygd! "Hitta Historien" är ett studiematerial för den som vill börja med hembygdsforskning. Metoden kräver ingen tidigare erfarenhet hos cirkeldeltagarna. Studieplanen föreslår 3-5 träffar och tar upp de olika momenten forska, dokumentera och använda. Här finns också en genomgång av användbara källor och hur information från olika källor kan hanteras.

Välkommen att hitta din historia! 


 

Ju förr desto bättre

Ju förr desto bättre handlar om hur vi genom att ta till vara traditionell kunskap kan hitta lösningar på moderna problem med särskild tanke på miljö, klimat och energi. Studieplanen bygger på boken som inspirerar till reflektioner över vad traditionell kunskap är och vilken betydelse den har för hur vår värld och vårt landskap ser ut eller skulle kunna se ut.


 

Nycklar till kunskap

Denna studieplan bygger på Nycklar till kunskap, en antologi med ett trettiotal uppsatser som beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att få insikt om hur människan brukar och har brukat naturen och dess resurser. Studieplanen lämpar sig för grupper med grundläggande kunskaper inom hembygdsforskning och vill fördjupa sig eller finna inspiration.


 

Historiska kartor

Lantmäteriets kartskatt är nu tillgänglig för allmänheten. Detta studiematerial underlättar för den som vill använda sig av de historiska kartorna i sin hembygds- eller släktforskning.


 

Hus med historia

Börja forska kring ditt hus och din bygd

Detta är en studieplan till boken med samma namn av Per Clemensson och Kjell Andersson. Studieplanen föreslår att läsa boken på 4 träffar och bidrar med diskussionsfrågor och övningar.

Se om ditt hus

Viljan är stark, men osäkerheten och bristen på kunskap är stor när det handlar om att underhålla, renovera och bygga om gamla hus. Hur gör jag? Vilket material ska jag använda? Vem kan ge mig råd och vägledning? Studiematerialet "Se om ditt hus" är framtaget i samverkan med Utbildningsradion, UR, Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Här finns TV program och studieplan till materialet som kan användas förstudiecirklar inom byggnadsvårdsområdet.


 

Skola, hembygdsförening och kulturmiljöpedagogik

Att mötas!

Inspiration för den som vill arbeta med barn och ungdomar i de lokala kulturmiljöerna och på hembygdsgårdarna. Framtagen av Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik vid Kalmars läns museum på uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund. Bygd och Natur, Småskriftserie nr 15 www.hembygd.se.


 

Mallar

För nästan allt som föreningsstyrelse behöver - klicka för mer information


 

Vill du veta mer?

Kontakta din närmaste SV-avdelning genom att klicka här.

Eva Humble


Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00