ABC Barn årskurs 1-5 - Föräldraskapsstöd i grupp

Information

Att vara förälder kan vara både krävande och utmanande. Ekerö kommun och SV Stockholms län gör en gemensam satsning för att hjälpa föräldrar att bygga en starkare relation till sina barn för att få en bättre vardag och förebygga konflikter.

ABC Barn årskurs 1-5
Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer.

För vem?
För dig som bor på Ekerö och har barn i årskurs 1-5.

Det är gratis att delta
ABC Barn årskurs 1-5 består av fem gruppträffar om 2,5 timme, träffarna är gratis och leds av kursledaren Lars Johansson, FöräldraRådgivare och Familjebehandlare.
På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.
Gruppstorlek: cirka 10-14 deltagare.

Innehåll
Träff 1 – Visa kärlek
• Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med
• Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen
• Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
• Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider
• Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
• Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Träff 5 – Uppföljningsmöte

Kursstart
Måndagen den 14 oktober klockan 18.00 - 20.30
Kursdatum:
21 oktober
4 november
11 november

Uppföljningsmöte
Måndagen den 9 december

Adress
Ångbåtsvägen 6, 178 30 Ekerö

Om ABC
Barn har rätt till liv och utveckling samt att säga sin mening och få den respekterad. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. Detta går att utläsa ur FN:s barnkonvention, som antogs 1989 och beskriver barns rättigheter. Denna är en utgångspunkt för föräldraträffarna ABC – Alla Barn i Centrum.

Folkhälsoinstitutet numera Folkhälsomyndigheten fick 2010 ett uppdrag av regeringen att understödja föräldraskapsstöd som riktar sig till alla föräldrar. ABC (3-12 år) påbörjades som ett utvecklingsprojekt inom denna satsning. Namnet valdes för att betona att det handlar om alla barn och för att tydliggöra barnets perspektiv. Under föräldraträffarna ingår till exempel att reflektera kring hur barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. I forskningen hittar vi inte svar på vad som passar för ett enskilt fall, men den kan ge information om vad som fungerar bäst för flest. ABC-materialet är också utformat med hänsyn till intervjuer och enkäter om föräldrars önskemål. Föräldrar uppgav i dessa framförallt att de ville utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Många föräldrar vill också ha hjälp med att sålla bland all den information om föräldraskap som finns tillgänglig idag.

Utvecklingen av ABC (3-12 år) har skett i ett samarbete mellan Stockholms Stad, Karolinska Institutet, STAD, Spånga-Tensta stadsdel och Södertälje kommun. ABC finns i dag i samtliga stadsdelar i Stockholm stad samt i många av landets kommuner.
ABC tonår har utvecklats av PLUS, socialförvaltningen Stockholms stad i samarbete med stadsdelarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Om Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
SV är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV består av 30 avdelningar i Sverige och vi som anordnar denna kurs är SV Stockholms län och bedriver verksamhet i 24 av länets 26 kommuner (ej Stockholm och Lidingö).

Startdatum:

2024-10-14

Tid:

18:00 - 20:30

Antal tillfällen:

4

Veckodag:

Mån

Arrangemangsnr:

167074

Plats:

EXT Ångbåtsvägen 6 17830 Ekerö

Kostnadsfri

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Stockholms län