Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Gör plats för goda samtal

Fria tankars hem. Det var så den kallades, den första studiecirkeln i det som skulle bli Studieförbundet Vuxenskolan.

Nu i september är det 100 år sedan cirkeln startade. När jag tänker på det blir jag både stolt och förväntansfull. Jag blir stolt över alla de människor som har utvecklats genom folkbildningsaktiviteter under vårt paraply det senaste seklet och jag blir förväntansfull inför framtiden.

Läs hela ledaren

Man ska inte vara så rädd

Som en av deltagarna i SVT-programmet Seniorsurfarna fick Björn Hellberg lära sig att använda digital teknik. Impuls har frågat honom hur han förhåller sig till sin nylärda kunskap idag och om han tror att isoleringen hos ensamma äldre kan brytas med hjälp av videosamtal och sociala medier.

Läs mer om Björn

Studiecirkeln 100 år

I dagarna är det 100 år sedan en studiecirkel i Slöinge i Halland blev startskottet för den rörelse som senare lade grunden för Studieförbundet Vuxenskolan – ett jubileum värt att uppmärksamma.

Mer om Fria Tankars Hem 100 år

Här lever idén om Fria tankars hem

Bondgården i utkanten av Slöinge i Halland har ändrats mycket sedan den blev starten av en folkbildningrörelse. Rune Carlsson har tagit över gården från sin far Rudolf – det här var Fria tankars hem. 

Så startade Fria tankars hem