Trädgård, hus och hem

Trädgårdens utformning: form, funktion och karaktär

VI går igenom designprocessens olika steg som hjälper dig skapa en hållbar och vacker trädgård.
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar där deltagarna får tillfälle att gestalta olika trädgårdsrum.