Lättläst version saknas
Tillbaka

Hur tacklar folkbildningen den psykiska ohälsan?

Förebyggande, kunskapshöjande eller stödjande?

7 september kl 12.00-12.55
Lunchwebbinarium via Zoom
Kostnadsfritt. Anmäl dig här

Vad är folkbildningens roll för att främja psykisk hälsa? Folkbildningen har länge arbetat med frågor som rör psykisk ohälsa. Men hur tacklar folkbildningsrörelsen utmaningen idag, där allt fler uppger att de mår dåligt psykiskt? Vilken roll ska folkbildningen ha i arbetet för att främja psykisk hälsa? På det här webbinariet samtalar representanter för Fontänhuset och Mind, som båda samarbetar med studieförbund, om folkbildningens roll och möjligheter. De gör det i en panel tillsammans med ordföranden för Region Skånes folkhälsoberedning. 

Mind samarbetar med studieförbundet Bilda i en satsning för att nå unga via en virtuell influencer på Instagram, "Vara Nere" som ska höja kunskapsnivån kring psykisk ohälsa. Lunds Fontänhus samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan kring samtalsgrupper för erfarenhetsutbyte, sammanhang och socialt stöd. Region Skånes folkhälsoberedning har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, kring bland annat psykisk ohälsa.

Samtalet kommer kretsa kring frågor som; Är folkbildningens aktörer viktiga för att motverka psykisk ohälsa?; Varför väljer organisationer som Mind och Fontänhusen att samarbeta med studieförbund i sitt arbete?; på vilket sätt bör studieförbunden agera - förebyggande, kunskapshöjande eller stödjande?; Hur ser Region Skåne på folkbildningens roll?; Vad finns det för möjligheter för idéburen och offentlig samverkan?

Anmäl dig här senast 6 september

Varmt välkommen till ett spännande samtal som berör alla som är engagerade i frågor om psykisk hälsa och i samhället i stort!

Medverkande:

  • Fredrik Sjögren (L), ordförande Region Skånes Folkhälsoberedning
  • Selene Cortes, projektledare initiativet Vara Nere, Mind
  • Matilda Espmarker, verksamhetschef Lunds Fontänhus

 

Kontaktpersoner:
Christian Gustavsson, SV Skåne
christian.gustavsson@sv.se

Rebecca Sjöstrand, SV Skåne
rebecca.sjostrand@sv.se