Djur, natur & miljö

Kursen vänder sig till nybörjare och de som precis kommit igång med att kika på fåglar.

Vi kommer under hösten träffas 3 gånger inomhus på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och 7 gånger ute i fält på bra fågellokaler. Eftersom vi börjar i september då många arter redan har börjat att flytta söderut så har vi chans på både ”inhemska arter” här från Blekinge och fågelarter som lämnar fjäll, tundra och nordlig tajga för att ta sig söderut.
Vi kommer att lära oss om hur man känner igen de vanligaste arterna och även om hur olika fåglar lever, uppträder och flyttar. På någon av de sista träffarna kommer vi också att besöka en fågelmatning där vi får chansen att bekanta oss med lite skogslevande småfåglar.

För att få ut något av kursen behöver du ha en handkikare som du ser bra med. Fika medtages på uteträffarna av de som önskar. Givetvis är det kläder efter väder som gäller på uteträffarna. Tänk på att det ofta är blåsigt och känns betydligt kallare längs kusten än uppe på landbacken.
Rekommenderad litteratur till kursen blir FÅGELGUIDEN (SVENSSON, MULLARNEY OCH ZETTERSTRÖM)

Inneträff 1 – Torsdag 8 september kl. 18.30 (3 lektionstimmar)
Våra vanligaste änder och rovfåglar
Vi går igenom och tittar på bilder på våra vanligaste änder och rovfåglar. Vilka arter kan man se under olika årstider? Ser fåglarna likadana ut under hela året? Dessa och andra frågor får vi svar på.

Uteträff 1 – Lördag 10 september – Torhamns udde (4 lektionstimmar)
Vi träffas vid södra parkeringen utanför skjutstationen kl. 09.00.
Förmiddagen kommer att ägnas åt att kika på rastande flyttfåglar samt rovfåglar på sträck. Vi kommer också kunna se en del häckande fåglar som änder och tättingar som fortfarande är kvar på sin häcklokal.

Inneträff 2 – Torsdag 15 september kl. 18.30 (3 lektionstimmar)
Tättingar – Många familjer och många arter
Vi tar en närmare titt på alla dessa tättingar. Vi går igenom allt från finkar, sparvar till sångare och trastfåglar. Vi får också veta lite om var man kan förväntas se de olika arterna och vilka som är vanligt förekommande här i Blekinge.
Uteträff 2 – Lördag 17 sept – Torhamns udde (4 lektionstimmar)
Vi gör ett nytt försök på rovfåglarna men kikar och lite extra efter tättingar från norr som brukar passera i mitten på september. Förhoppningsvis finns det också kvar en del vadarfåglar som ännu inte flugit mot nordvästeuropas tidvattenstränder för att äta upp sig. Samling vid skjutstationen 08.30.

Uteträff 3 – Lördag 24 september -Tromtö våtmark (3 lektionstimmar)
Vi samlas vid parkeringen till Tromtö Naturreservat kl. 08.00. Därefter vandring till våtmarken för att se vad som bjuds. Kanske kan det bli lite änder av olika slag och någon lärkfalk och kärrhök.

Uteträff 4 – Lördag 8 oktober – Olsängs strandängar (4 lektionstimmar)
Vi besöker strandängarna vid Olsäng och kikar på sälar och fåglar. Nu har sträcket av gäss och änder kommit igång ordentligt! Sena rovfåglar och tättingar brukar det också finnas gott om vid denna tiden.
Samling vid ICA Jämjö kl. 08.00.

Uteträff 5 – Lördag 22 oktober – Torhamns udde (4 lektionstimmar)
De flesta flyttfåglarna har passerat men ännu finns det tranor, gäss och änder kvar på sträck. Nordliga fåglar som berglärka, snösparv och vinterhämpling stannar gärna till här ute längs havsbandet vissa av dem övervintrar längs södra Sveriges kuster. Vissa år blir det besök av stora trastflockar med björktrast, dubbeltrast och ibland taltrast och rödvingetrast. Kanske har även den första varfågeln från norr anlänt.
Samling 08.00 vid skjutstationen

Inneträff 3 – Torsdag 4 november kl. 18.30 (3 lektionstimmar)
Fåglar i stad och trädgård samt fåglar vid vintermatningar
Vilka fåglar är vanligast? Hur ska man inreda trädgårdar och placera vintermatningar? Hur länge ska man mata? Vilka fåglar kan man hjälpa med holkar? Frågorna och svaren blir många på denna träff.

Uteträff 6 – Lördag 12 november – Sibbaboda och Långenabben
(4 lektionstimmar)
Besök vid fågelmatning och vandring ner till långenabben vid kusten står på programmet. Bland Sibbabodas bergstallar besöker vi en fågelmatning som startas relativt tidigt innan vinterkylan sätter in. Här kan vi hitta både barrskogsfåglar och arter som hör kustlandskapet till. Nere vid kusten på Långenabben hoppas vi på havsörn, blå kärrhök och sträckande samt rastande änder. Samling vid ICA Jämjö 08.30.

Uteträff 7 – Lördag 26 november – Avslutning på Torhamns Udde
(4 lektionstimmar)
Dags att göra ett sista besök på Torhamns udde för att se om det kommit fler vinterfåglar. Arter som vi hoppas kunna studera är t.ex. berglärka, gråsiska, snösparv, vinterhämpling, sångsvan, alfågel, skärsnäppa och kanske en och annan havsörn

Har du ingen egen bil finns det möjlighet för samåkning.

Ledare: Tony Svensson, vill du läsa mer om Tony kan du gå in på
http://www.naturreportage.se/kurser_21/startsida_kurser_21.htm