The Spirit of real Crete

The Spirit of real Crete

Hälsa & välbefinnande

Vill du utforska det genuina, äkta Kreta?
Läsa och lära om denna fantastiska ö?
Eventuellt få se platser turister vanligtvis ej får se?
Yoga i grottor på stol?
Yoga i laguner på stol?
Äta äkta grekisk mat mm.
Då passar destta dig som gillar resor samt att lära mer om ett intressant land!

Kreta är väldigt unikt med alla sina örter, varvid flertalet av dessa enbart växer på Kreta pga. klimatet på ön.
Resan är givetvis frivillig men erbjudandet finns, begränsat antal dock!

Resan är planerad till september/oktober -18, datum ej fastställt.
Vill du se programmet gå in på www.halsobolagetikarlshamn.se.
Programmet blir snarlikt det som står på hemsidan kan dock komma att ändras lite beroende på vad gruppen önskar.

Träffarna under våren kommer i huvudsak ske på Studieförbundet Vuxenskolan i Karlshamn, där vi kombinerar
studier om Kreta, bildvisning och info. om resan.
Du kommer även att få lära dig Mediyoga på stol som är en mycket lugn typ av yoga
som passar absolut ALLA oavsett ålder, smidighet & förutsättningar.
Yoga kommer vi även att utföra 2ggr/dag när vi är på Kreta.