Tillbaka

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en nationell vecka som arrangeras i hela Sverige för att belysa folkhälsoproblemet, våld i nära relationer.

De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman och arrangerat aktiviteter under denna vecka tillsammans. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt. Vi strävar efter att vi ska få ett Blekinge fritt från våld.

Vecka fri från våld 2023

Detta år erbjuds föreläsningen ”Livet som vi lever!” av Pär Johansson, grundare och ledare på Glada Hudik-teatern. Den handlar om hur man får vardagen att fungera och hur man sätter saker i perspektiv samt hur man kan samverka runt svåra frågor. Pär är flerfaldigt belönad för sina ledaregenskaper och en mycket eftertraktad föreläsare.

Innan Pär äntrar scenen så kommer, MinT Teater från Jämshögs folkhögskola för människor med diagnoser, psykisk ohälsa och funktionsvariationer inleda med att spela en pjäs skriven för denna temavecka.

Skådespelarna kommer att gestalta och på det viset levandegöra olika berättelser, exempel och tankar utifrån årets viktiga tema. Underlaget till denna kort-pjäs är baserad på noga förstudie, diskussioner och egenvärderade känslor/tankar från kursens deltagare, med sistaårseleverna i spetsen.

Genom monologer, rörelseberättelser, sång, dans mm. kommer publiken föras in i årets tema med scenkonsten som verktyg.

Från kl 17:00 kommer det anordnas en mässa med utställare i samband med föreställningarna i entrén.


Föreställningarna kommer att ske i: 

Karlskrona: 22 november klockan 17:40-19:00 i Konserthuset
Anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/kurser/forelasning-livet-som-vi-lever-av-par-johansson-44118/
Du kan även ringa och anmäla dig på telefonnummer: 0771-210 400

Karlshamn: 23 november klockan 17:40-19:00 i Stadsteatern
Anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/kurser/forelasning-livet-som-vi-lever-av-par-johansson-44119/
Du kan även ringa och anmäla dig på telefonnummer: 0771-210 400


Vi erbjuder även en digital informationsträff kring materialet:

Du äger ditt Ja och Nej! - digital föreläsning från Studieförbundet Vuxenskolan, SV Jönköping

Föreläsningen sker digitalt den 24 november kl. 10.00 -11.00.

Målgrupp för föreläsningen är chefer/personal som jobbar kring unga vuxna med funktionsvariation.

Anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/kurser/digital-forelasning-du-ager-ditt-ja-och-nej-44120/
Du kan även ringa och anmäla dig på telefonnummer: 0771-210 400

Madeleine Svärd och Annette Forssander har arbetat med detta i projektform och tagit fram ett studiematerial som riktar sig till unga vuxna med funktionsnedsättning.

De kommer att berätta hur cirklarna upplevts och tagits emot i Jönköpingslän.

Nu hoppas vi även kunna starta upp cirklar i Blekinge.

Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet så man vågar säga ja och nej när man själv känner att det känns rätt. De olika tematräffarna inbjuder till att utforska vad man tycker om och inte tycker om och att våga stå för det. Deltagarna lär sig vad lagen säger om de rättigheter och skyldigheter vi har mot varandra. Vi lyfter på locket och samtalar om ämnen vi inte är så vana att samtala om. Vi gör det med nyfikenhet och det är ok att tycka olika! Kursen är inte avsedd till att gräva i det förflutna. Istället blickar vi framåt med en målsättning att stärka deltagarna inför framtiden. Kursmaterialet är anpassat, ett till tjejgrupper och ett till killgrupper. Efter avslutade kurser kan det vara bra att erbjuda ”Snack-grupper” i studiecirkelform, med både killar och tjejer i.