Tillbaka

Förberedande utbildning

Välkommen till FUB - förberedande utbildning inom jord, djurhållning och trädgård.

Gröna näringar är ett samlingsnamn för de verksamheter som bedrivs inom jord, skog, trädgård och i olika landsbygdsmiljöer. 

Förberedande test med specifik yrkesinriktning inför AUB
Detta är en förberedande utbildning (FUB) för dig som vill veta mer om de arbeten och utbildningar som finns inom ett specifikt yrkesområde. Utbildningen ger dig en inblick i de olika yrkena som finns att tillgå inom yrkesinriktningarna - trädgård, skog och lantbruk. Här får du testa de olika yrkena inför arbetsmarknadsutbildningarna (AUB) på Hvilan i Skåne eller hos Hushållningssällskapet i Småland.

Den FUB:en är uppdelad i moduler.

Modul 1-3:  Med Inriktning trädgård, djur eller lantbruk inom dessa moduler får du testa och ”prova på” olika delar inom de olika inriktningarna och på så sätt bilda dig en egen uppfattning kring de olika spår som finns inom dessa. Detta kommer att ske ute i verkliga miljöer tillsammans med kunniga handledare samt genom studiebesök och praktisk träning.

Modul 4: Här går vi igenom vilka dina förutsättningar är och hur din studieförmåga ser ut, samt vilka kompetenser och styrkor du har som person. 

Utbildningen kommer att ge dig en individuell studie- och handlingsplan. Upplägget är flexibelt och kan variera beroende på individuella anpassningar.

Utbildningen är mycket branschfokuserad. Många studiebesök ute i reell miljö, föreläsningar, workshops och grupparbeten med fokus på näringen. 

Har du fortfarande ett intresse och de förutsättningar som krävs efter slutförd utbildning, kommer vi att rekommendera dig till en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning inom trädgård, skog eller lantbruk.

Syfte
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen inom de olika inriktningarna och att du ska få en bra bild av vad som krävs för att kunna verka inom branschen. Efter avslutad utbildning kommer du att veta mer om både branschkrav och om vilka utbildningsmöjligheter som finns både lokalt och regionalt för att gå vidare inom ditt val av yrkesinriktning.

Mål
Målet är att utbildningen ska medverka till att ge dig:

• Välunderbyggda beslut om ditt studie- och yrkesval
• Studietekniska färdigheter och utröna vilken lärstil om passar dig
• En introduktion till yrkesutbildningen
• Validering av redan befintliga kunskaper och kompetenser
• En väl underbyggd studie - och handlingsplan med mål samt aktiviteter för ditt framtida yrkesval och yrkesutbildning

För vem passar utbildningen?
Utbildningen är för dig som är arbetslös och nyfiken på hur det är att jobba inom den Gröna näringen - Trädgård, skog eller inom lantbruk. 

Vilka förkunskaper krävs?
Inga

Språkkunskaper?
SFI på en D nivå, möjlighet att studera SFI/Yrkessvenska på halvtid finns under programtiden om önskas. Vi gör även nivåbedömningar i svenska språket under utbildningen för individuell anpassning och stöd i svenska språket för vidare studier på Arbetsmarknadsutbildningen.

Är du intresserad?
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen i Regionen Skåne/Blekinge/Småland

Omfattning:
Heltid

Längd:
3 veckor

Starter för FUB - trädgård, skog och lantbruk hittar du här!

Broschyr för nedladdning

Bildgalleri från tidigare kruser

För mer information kontakta SV på telefon 0454-30 61 60 eller via e-post carina.lindstrom@sv.se.