Tillbaka

Föreläsningsserie - Hållbar odling

Genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge presenteras kostnadsfria föreläsningar om hållbart jordbruk, hållbara metoder och hållbar odling. Samarbetet är en del i det regionala arbetet med den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Målgruppen är främst boende och verksamma på landsbygden, men i mån av plats är alla välkomna att delta.

Samarbetet förväntas leda till en ökad kunskapsnivå om hållbara och regenererande metoder kopplat till odling, jordbruk/lantbruk, samverkansformer och innovationer. Målet är att nya utvecklingspotentialer ska hittas samt att nya samarbeten ska skapas.

Market gardering - att odla mycket och hållbart på liten yta

Tisdag 25 januari 13:00-15:30

Market gardering är ett sätt att odla med hög avkastning på liten yta, vilket passar för småskalig kommersiell grönsaksodling. Fokus ligger då på att odla en mångfald av grödor, att bygga jordhälsa och samtidigt använda ett minimum av fossildrivna maskiner i odlingarna. Cecilia Ward berättar om metoden och om hur Landet Oss använder sig av det för att förse sina andelskunder, lokala restauranger och REKO-ringar med grönsaker.

Landet Oss började som en stadsodling i Malmö, men som 2019 flyttade till en liten gård strax utanför Höör. Där odlas grönsaker och blommor för den lokala marknaden och med ett starkt fokus på hållbarhet.

Anmäl dig här!