Tillbaka

Information från Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge med anledning av Covid-19

Studieförbundet Vuxenskolan är tillsammans med de nio andra studieförbunden och landets samtliga folkhögskolor en del av den svenska folkbildningen.

Vi är en ideell organisation som erbjuder möjligheter till livslångt lärande utanför det formella utbildningssystemet. Vi står fria från stat och kommun och allt deltagande hos oss är frivilligt.

När staten i tisdags meddelade att delar av det formella utbildningsväsendet så som gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningen och universitet skulle stängas ner, var inte folkbildningen inbegripen i det beslutet.

Vi fick därför vänta ytterligare några dagar innan beslut fattades gällande vår verksamhet. Detta gjordes av vår riksorganisation, efter samråd med övriga studieförbund samt kulturminister Amanda Lind.

Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge kommer att agera på följande vis: 

Alla studiecirklar som bedrivs i fysisk form kommer att pausas fro.m. tisdag den 24 mars t.o.m måndag den 13 april.  

En del studiecirklar kommer att erbjudas möjligheten att fortsätta men på distans, med hjälp av digitala lösningar som vi inom kort kommer kunna tillhandahålla.

Hör av er till oss om ni är intresserade av att hålla utbildning på distans.

Ett litet antal cirklar med färre deltagare kommer att fortgå, då med tydliga krav på att ingen får medverka som känner minsta sjukdomssymtom.

Viktigt är att ni som cirkelledare och ansvariga inom era föreningar och organisationer informerar alla era deltagare angående läget och förhållningsreglerna som gäller för närvarande.

Kulturarrangemang så som föreläsningar och konserter ställs in under de närmaste veckorna.

Våra lokaler kommer i möjligaste mån att hållas öppna enligt nedan:
Måndag-Torsdag mellan klockan 09:00-15:00.
Fredag - Stängt.

Om ni vill komma i kontakt med oss, använd i största möjliga mån mail och telefon enligt nedan:
blekinge@sv.se
Växel: 0771- 210 400

Ny information kommer löpande …!

Med vänlig hälsning,
Ledning och personal på Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge