Tillbaka

Start för förberedande utbildning

SV bedriver tillsammans med Arbetsförmedlingen en
- Förberedande utbildningen (FUB) - Trädgård

Start FUB - Trädgård 3 veckor - Lund den 7/5-2018 inför AUB på Hvilan
Utbildningstillfälles Id nr: 208 315 20 platser
Utbildningstillfälles Id nr: 208 318 20 platser

Studiebesök/infomöten:
Plats: Glimmervägen 6 i Lund, anmälan senast den18/4-2018
till Carina Lindström, carina.lindstrom@sv.se
Torsdag den 19/4-2018, klockan 1400
Tisdagen den 24/4-2018, klockan 1400
Onsdagen den 2/5-2018, klockan 1400

Anmälan krävs och studiebesöken är obligatoriska!

Start AUB på Hvilan Utbildning AB den 11/5-2018
OBS! Endast två inriktningar
Trädgårdsanläggning - Inriktning AUB 40 veckor
Skötsel och förvaltning - Inriktnig AUB 40 veckor

Är du intresserad och vill du veta mer om FUB:en - Trädgård 3 veckor kontakta:
Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge
Carina Lindström - Uppdragsverksamheten
Vxl: 0771-210 400 Tfn: 0454-30 61 60
Mobil/Sms: 076-7760209
E-mail: carina.lindstrom@sv.se

Hvilan Utbildning AB vill du veta mer om AUB:en 40 veckor:
Kontakta: Hvilan Utbildning AB, Elsa Dahlrot, elsa.dahlrot@hvilanutbildning.se 
tfn: 040-46 37 48 www.hvilanutbildning.se