Tillbaka

Ordförandeutbildning

Att delta i föreningslivet är ett sätt att skapa engagemang för lokalsamhällets utveckling och säkra demokratin. Som ordförande kan du i rutiner och mötesformer ge de demokratiska principerna en praktisk tillämpning och stärka engagemanget inför framtiden. SV har skapat en mötesplats för ordförande med fokus på det lokala föreningslivet och att leda utveckling i en ny tid. Utbildningen omfattar tre digitala träffar och syftar till att skapa ett forum för kompetensutveckling och kunskap om uppdraget. Du får en djupare förståelse för demokratiska processer, digitala verktyg för föreningslivet och hur formerna för ideellt engagemang i föreningsliv och lokalsamhälle har utvecklats.

Vilket ansvar har du som ordförande? Var finns medlemmarna? Vad vill de ha ut av medlemskapet och vilka krav kan vi ställa på dem? Hur ska föreingen använda digitala mötesplatser och verktyg? Var finns engagerade förtroendevalda? Vad lärde vi oss om föreningsverksamhet under pandemin, vad vill vi behålla för framtiden och vad vill vi göra nytt?

Innehåll:

  • Ta pulsen på din förening, hur mår verksamhet och demokrati efter pandemin?
  • Hur kan man anpassa verksamheten i en föränderlig tid utan att äventyra föreningens syfte?
  • Lokalt ledarskap – rollen som ordförande.
  • Att leda förtroendevalda, hantera bristande engagemang och intressekonflikter.
  • Korta föreläsningspass varvas med grupp diskussioner.

Datum:
19 april, 26 april och 3 maj kl 19.00–21.15

Anmälan:
Senast den 12 april till larserik@sv.se

Utbildningen genomförs digitalt, delta helst via dator eller läsplatta med kamera då flera av passen bygger på dialog.

Utbildare:
Erika Olsson, konsult i föreningsutveckling och riksordförande för Ekologiska Lantbrukarna.