Tillbaka

Stämma 2023

Kallelse till ordinarie stämma!

I enlighet med stadgarna skall ordinarie stämma hållas innan utgången av mars månad. SV Blekinge håller sin ordinarie stämma enligt följande:

Datum: 28 mars 2023
Tid: kl. 18.00
Plats: Marinmuseum i Karlskrona

Program

  • Styrelsen hälsar välkomna.
  • Stämman genomförs i enlighet med stämmohandlingar.
  • Utdelning av SV Blekinges Kulturpris 2022.
  • Avslutning med mat, dryck och musikunderhållning.

Ombud anmäls skriftligen med kontaktuppgifter (Namn, adress och e-post) till Jesper Rehn på e-post jesper.rehn@sv.se, senast den 17 mars.

Stämmohandlingar
1. Stämmokallelse 2023
2. Dagordning
3. Förhandlingsordning
4. Verksamhetsberättelse 2021
5. Verksamhetsberättelse 2022
6. Bokslut 2021
7. Bokslut 2022
8. Revisionsberättelse 2021
9. Revisionsberättelse 2022
10. Verksamhetsplan 2022
11. Verksamhetsplan 2023
12. Budget 2023
13. Valberedningens förslag till arvoden 2023
14. Valberedningens förslag till styrelse 2023

Enligt stadgarna ska motion insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar, det vill säga senast den 27 februari.

Ombud till stämma är enligt stadgarna följande:

  1. a) tio ombud för var och en av SVs grundorganisationer och Förbundet Vi Unga. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
  2. b) tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation,
  3. c) ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställd avgift,

                                Varmt välkommen!

Jesper Rehn
Ordförande
0708 - 35 13 76