Tillbaka

SV Blekinge Kulturpris 2022

Nu är det dags att nominera SV Blekinges kulturpristagare 2022!

Priset är instiftat av SV Blekinge och ska tilldelas någon eller några i en grupp som visat framstående förmåga och varit nyskapande inom det kulturella området här i Blekinge och som dessutom blivit uppmärksammat för detta genom sina allmänt erkända insatser på området.

Nomineringen kan göras av alla privatpersoner som är boend ei Blekinge Län.

Priset består av en penninggåva och ett konsthantverk till ett värde av ca 15 000 kr.

Nomineringen tillsammans med en motivering, varför just er kandidat ska ha priset, ska vara oss tillhanda senast den 15/8-2022.

E-post: elaine.lindeborg@sv.se