Tillbaka

SVs Trädgårdsakademi

Välkommen till SVs Trädgårdsakademi - mötesplatsen för hobbyodlaren! 

Startskottet till projektet började på en övervuxen innergård inne i centrala Karlskrona. Vi startade en Trädgårdskurs där deltagarna kom från olika delar av världen. Oavsett vilken nationalitet eller språk deltagarna har som modersmål, så förstod alla trädgårdsspråket. Det gemensamma trädgårdsintresset var det som förenade.

Vår vision är att skapa mötesplatser för hobbyodlare runtom i Blekinge, där mångfalden kan gro och odlingsglädjen växa. För er som inte bor i landskapet som kännetecknas som Sveriges Trädgård, så kommer du har möjlighet att följa oss via sociala medier.

Vår nya hemsida hittar du på www.sv.se/tradgardsakademin!