Projekt inom Funktionsrätt

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg driver egna lokala projekt, och ingår i olika projektsamarbeten med föreningar, organisationer och verksamheter i Gävleborgs län. Klicka på länkarna för att läsa mer om pågående och avslutade projekt. 

Projekt Mindset

Projekt Mindset är ett treårigt projekt med start hösten 2019 i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Målgrupp för projekt Mindset är personer som lever i någon form av utanförskap och känner igen sig i en eller flera av följande:

• Neuropsykiatrisk variation
• Beroendeproblematik
• Psykisk ohälsa

Då är det viktigt att få kunskap om sin egen funktionalitet och viktigt att få verktyg för att påverka och förändra sin situation, och sin inställning till sig själv och sina tankemönster.

Läs mer om Projekt Mindset

Projekt Vilja

Ett projekt med vilja att förändra!

Projekt Vilja arbetar för att förebygga och minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga. Arbetet kommer att bedrivas med start under hösten 2019 på olika förskolor framförallt i Gävleborg. Projektet kommer även starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs med målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar - från vilket arbetet kommer att ha sin utgångspunkt.

Läs mer om Projekt Vilja

AFASI – kommunikation – delaktighet

AFASI - kommunikation - delaktighet är ett treårigt projekt som drivs av Afasiföreningarna i Gävleborg tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Projektet är finansierat med hjälp av medel ur Allmänna Arvsfonden. 

Övergripande syfte med projektet:

Att öka den psykiska hälsan genom ökad självständighet hos personer som lever med Afasi.
Att ge verktyg för kommunikation och kognition till personer som lever med Afasi och personer som lever i den nära vardagen.
Att samla de verktyg för kommunikation och kognition som redan finns, på en plats dit man hittar.

Läs mer om AFASI – kommunikation – delaktighet

Musik som brobyggare

”Musik som brobyggare” är ett nu avslutat treårigt projekt, som pågått 2016-2018, genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet har finansierats med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektets syfte har varit att genom musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom - samt främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

Läs mer om Musik som brobyggare

Musik som brobyggare hemma

Musik är ett sätt att kommunicera och mötas när minnet sviktar och orden inte alltid finns kvar. Ett sätt att bygga broar mellan personer med demenssjukdom, deras anhöriga och andra runt omkring.

I det tidigare projektet ”Musik som brobyggare” använde volontärer och personal inom demensvård musik som ett sätt att kommunicera med personer med demenssjukdom som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Under projekttiden märkte man att det finns ett behov av att få information om demenssjukdomar och hur man möter personer med demenssjukdom. Utifrån dessa erfarenheter beslutades att genomföra ett nytt projekt med samma metod men med målgruppen personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet och deras anhöriga och närstående.

Läs mer om Musik som brobyggare hemma