Våra projekt

Studieförbundet Vuxenskolan driver egna lokala projekt, men ingår även i olika samarbeten med andra organisationer och verksamheter inom kultur- och folkbildningsområdet i vårt län.

Alla projekt som SV Gävleborg driver eller medverkar i har det gemensamt att de stöder SVs värdegrund:

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.