Projekt och uppdrag

Studieförbundet Vuxenskolan driver egna lokala projekt, men ingår även i olika samarbeten med andra organisationer och verksamheter inom kultur- och folkbildningsområdet i vårt län.

Alla projekt som SV Gävleborg driver eller medverkar i har det gemensamt att de stöder SVs värdegrund:

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SV Gävleborg arbetar också lokalt utifrån fyra prioriterade fokusområden:

  • Mångfald
  • Kunskap
  • Arbete
  • Landsbygd

För mer information om vår projekt- och uppdragsverksamhet:

Johan Sved 
0651-58 66 82
johan.sved@sv.se