Avslutade projekt

AFASI – Kommunikation, delaktighet

AFASI - kommunikation, delaktighet Arvsfondsprojektet Afasi – Kommunikation, delaktighet startade den 1 september 2020 och avslutades den 31 oktober 2023. Projektet drevs av Afasiföreningarna i Gävleborg tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Projektet finansierades med hjälp av medel ur Allmänna Arvsfonden.

Projekt Vilja

Ett projekt med vilja att förändra! Projektet arbetade för att förebygga och minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga.

Musik som brobyggare och Musik som brobyggare hemma

Musik som brobyggare var ett treårigt projekt, som pågick 2016-2018, genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet har finansierats med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektets huvudsakliga målgrupp har varit personer med demenssjukdom som bor på något av Omvårdnad Gävles vård- och omsorgsboenden.

Projekt Mindset

Projekt Mindset var ett treårigt projekt genomfördes år 2019– 2022 i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Målgrupp för projekt Mindset var personer som lever i någon form av utanförskap och känner igen sig i en eller flera av följande: • Neuropsykiatrisk variation • Beroendeproblematik • Psykisk ohälsa