Djur, natur & miljö

Gotländsk ängshävd - Fagning
Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland. Kursen vänder sig till dig som sköter ett änge i dag. Del 1 handlar om fagning.

Innehåll
Kurs-serien inleds med en introduktion om ängshävd på Gotland, traditionellt och idag. Därefter går vi ut i änget och tittar på olika aspekter på fagning. Det handlar om vad som egentligen behöver göras, vilka olika redskap och maskiner som kan vara praktiskt, med mera.

Bra att veta
Vid första kurstillfället bjuds vi på fika. Medtag egen lunch eller så finns det att köpa på Gotland Grönt Centrum.

Ledaren Hjalmar Croneborg, Gotländska Ängskommittén

Aktiviteten är en del i projektet Ett rikt odlingslandskap och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.