Djur, natur & miljö

Gotländsk ängshävd - Lie
Under 2023 erbjuder Länsstyrelsen, Ängskommittén och Studieförbundet Vuxenskolan en serie kurser om ängshävd på Gotland. Kursen vänder sig till dig som sköter ett änge i dag. Del 2 handlar om lie.

Innehåll
Det här kurs-passet handlar om lien. Hur man hanterar den, hur liebladet vässas och bryns, och hur man slår. Eftersom det är tidigare än slåttertiden så slår vi bara lite i gräset intill ängen, för att prova.

Bra att veta
Ta med egen lunch och fika!

Ledaren
Hjalmar Croneborg, Gotländska Ängskommittén

Aktiviteten är en del i projektet Ett rikt odlingslandskap och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.