Projekt

Projekt

Vi arbetar även med vissa områden i projektform.

Aktuella projekt
  • KiX
  • Du är inte ensam – Stödgrupp för nyanlända kvinnor
  • LRF Lavatar 2.0 Unga Gröna Ledare
  • Språkstart Halland
KiX - Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek

KiX mål är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar, och som ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland med stöd från Allmänna arvsfonden.

Kontakt
Projektledare: Ida Wahman
Telefon: 070 - 75 71 742
E-post: ida.wahman@sv.se
Facebooksida: facebook.com/kixhalmstad 
Läs mer om projektet på Arvsfondens webbplats

Du är inte ensam – Stödgrupper för nyanlända kvinnor

Projektet ska stödja nyanlända kvinnor genom att kvinnor möts och diskuterar t.ex. rättighet, jämlikhet och demokrati, de ska laga mat tillsammans och göra olika studiebesök på möjliga arbetsplatser.

Projektet ska ge deltagarna möjlighet att får dela erfarenheter och lära sig mer om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Varför man behöver studera och utbilda sig och delta i samhället och integreras, och få möta  förebilder som är framgångsexempel.

Med ökat självförtroende och kunskap, ska kvinnorna komma närmare arbetsmarknaden, och få en vision av vilken plats de kan ta som yrkesverksamma i samhället. Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland, Halmstads kommun och Länsstyrelsen Halland.

Kontakt
Projektledare: Rana Mazloum
Telefon: 076-8978096

LRF Lavatar 2.0 – Unga Gröna Ledare

Syftet är att rusta nästa generation unga lantbruksföretagare i en konkurrensutsatt värld, där samverkan i kooperativa former är viktigare än någonsin. Vi vill skapa möjlighet för unga att våga ta ansvar i förtroendemannauppdrag, att skapa framtida grupper och nätverk i vilka nästa generation företagsledare i de gröna näringarna känner trygghet, att de vågar jobba med sitt entreprenörskap och utvecklas i sitt företagande.

Projektet startar den 1 september 2017 och avslutas 31 maj 2018. Målgruppen är unga engagerade tjejer och killar mellan 18 och 35 år i Halland med intresse för jord och skog.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Svenska lantbruksveckans fond.

Kontakt
Projektledare: Annika Hägglund och Sofia Warefelt.
E-post:Halland.lavatar2.0@sv.se

Språkstart Halland – för asylsökande och nyanlända familjer

För att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket genomförs projekt inom Språkstart Halland. Just nu pågår projekt i Hylte och Halmstad. Projektet leds av Region Halland i samarbete med bland annat ett antal studieförbund i Halland. Volontärer engagerar sig som "språkstartare" och träffar familjer som de har språkträffar med.

Språkstartare träffar familjer och har språkträffar på asylboende, i hemmen eller på annan plats. Språkstartarna har fått lära sig metoder och använder språkryggsäckar med material som de har med sig. Via materialet i språkryggsäckarna inspireras familjerna till att på ett lustfyllt sätt träna sig i svenska språket.

För att bli språkstartare/cirkelledare anmäler du ditt intresse direkt till oss.

Kontakt
Carolin Andersson, verksamhetsutvecklare
E-post: carolin.andersson@sv.se
Läs mer om projektet på Region Hallands webbplats

Medkänsla i relationen föräldrar-barn

Nytt studiematerial för nyanlända

KOMPATO – Föräldramaterial är  ett diskussionsmaterial för föräldrar och familjer som är nya i Sverige. Det är finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan i projektet Kompato. Namnet KOMPATO kommer från  Esperanto som är ett påhittat språk som ingen har som modersmål. På så sätt hoppas vi att det ska kunna tilltala människor från alla språkgrupper! Ordet kompato betyder medkänsla och medkänsla känns särskilt viktigt i relationen mellan föräldrar och barn. Detta material är ett komplement till den ordinarie föräldrautbildningen som erbjuds inom vården för föräldrar som är nya i Sverige.

Vår förhoppning är att Kompatomaterialet kommer att leda till spännande och utvecklande möten!

Hör av dig till närmsta SV-kontor för att starta studiecirkel, alla SV-avdelningar är välkomna att ladda ner och använda materialet fritt!

Kontakt: Maria.valeberg@sv.se

Ladda ner studiehandledningen här.

JÄMT – Samtal om jämställdhet

Nytt studiematerial för nyanlända

JÄMT – Samtal om jämställdhet är ett diskussionsmaterial riktat till unga ensamkommande, men även andra personer som är nya i Sverige. Det är finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan och Region Halland.

Materialet är en fördjupning i värderingar och normer som styr vårt samhälle, och utgår från FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, diskrimineringsgrunderna och Sveriges jämställdhetspolitiska mål.

Vår förhoppning är att JÄMT ska kunna användas i studiecirklar och skolor över hela landet och att det kommer att leda till spännande och utvecklande möten!

Hör av dig till närmsta SV-kontor för att starta studiecirkel, alla SV-avdelningar är välkomna att ladda ner och använda materialet fritt! Till materialet finns också en kompletterande kortlek, med artiklarna från FNs konvention om de mänskliga rättigheterna, som beställs separat.

Kontakt: Maria.valeberg@sv.se

Ladda ner studiehandledningen här.