Projekt

Vi arbetar även med vissa områden i projektform.

Aktuella projekt

  • KiX
  • Integration i förening
  • JÄMT
  • Doula och Kulturtolk Halland
  • Språkstart Halland

KiX - Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek

KiX mål är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar, och som ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland med stöd från Allmänna arvsfonden.

Kontakt
Projektledare: Ida Wahman
Telefon: 070 - 75 71 742
E-post: ida.wahman@sv.se
Facebooksida: facebook.com/kixhalmstad 
Läs mer om projektet på Arvsfondens webbplats

Integration i Förening

Projektet erbjuder föreningsutveckling och varaktiga kontakter mellan föreningslivet och nyanlända i Halland, genom att skapa naturliga möteplatser med hjälp av studiecirklar och mässor. I projektet kommer den demokratiska utvecklingen säkras genom ökad tillgänglighet för deltaktighet i föreningar för alla grupper oavsett levnadsvillkor.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland och Region Halland.

Kontakt
Projektledare: Lillemor Ekman
Telefon: 0430 - 68 62 12

Projektet JÄMT – samtal om jämställdhet

I JÄMT kommer Studieförbundet Vuxenskolans cirkelledare med folkbildningspedagogikens delaktighet som verktyg genomföra samtal om jämställdhet, vars mål är att öka medvetenheten om normer och värderingar kring jämställdhet - och att deltagarna ska gå från ord till handling. JÄMT kommer resultera i en länsomfattande utställning om jämställdhet i oktober 2017. Målgruppen är unga i Halland upp till 25 år med inriktning på ensamkommande flyktingbarn och ungdomar på migrationsverkets asylboenden.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland och Region Halland.

Kontakt
Maria Valeberg
E-post: maria.valeberg@sv.se

Doula och Kulturtolk Halland

I projektet ges stöd till icke-svensktalande kvinnor under graviditet och förlossning. Doulan är en stödperson under förlossningen, som kvinnan lärt känna på förhand. Hon har kulturkompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige och svensk förlossningsvård, och ger stöd på det språk den födande kvinnan talar. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen. Under våren 2017 ska projektet i Halland utbilda 10-12 doulor och kulturtolkar från fem olika språkgrupper.  Via projektets webbplats ska gravida vid behov kunna komma i kontakt med en doula och kulturtolk i Halland.

Kontakt
Verksamhetsledare: Jennie Dalsmark
E-post: jennie.dalsmark@doulakulturtolk.se

Projektledare: Anna-Elvira Cederholm
E-post: anna-elvira.cederholm@sv.se

Webbplats: doulakulturtolk.se/halland

Språkstart Halland – för asylsökande och nyanlända familjer

För att stimulera asylsökande och nyanlända barn och familjers introduktion i svenska språket genomförs projekt inom Språkstart Halland. Just nu pågår projekt i Hylte och Halmstad. Projektet leds av Region Halland i samarbete med bland annat ett antal studieförbund i Halland. Volontärer engagerar sig som "språkstartare" och träffar familjer som de har språkträffar med.

Språkstartare träffar familjer och har språkträffar på asylboende, i hemmen eller på annan plats. Språkstartarna har fått lära sig metoder och använder språkryggsäckar med material som de har med sig. Via materialet i språkryggsäckarna inspireras familjerna till att på ett lustfyllt sätt träna sig i svenska språket.

För att bli språkstartare/cirkelledare anmäler du ditt intresse direkt till oss.

Kontakt
Carolin Andersson, verksamhetsutvecklare
E-post: carolin.andersson@sv.se
Läs mer om projektet på Region Hallands webbplats