Plats för föreningar

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling. Vi finns i hela landet och har en lång tradition av hållbar lokal utveckling. Här kan du hitta aktuella föreläsningar, videos, material som metoder och mallar som kan vara till hjälp för dig och din förening.

Föreningsboxen

Här hittar du alla Studieförbundet Vuxenskolans erbjudanden till dig som förening.


I boxen har vi samlat information, utbildningar och verktyg, guider och mallar för dig som är eller vill bli engagerad i föreningslivet i Sverige.Utbildningar för dig i förening

SVs föreningsakademi

Digitaliseringen av den ideella sfären har gått fort vilket öppnat möjligheter men också medfört en del utmaningar. För att utveckla stödet till de organisationer och föreningar som SV samarbetar med har förbundet valt att fortsätta utveckla konceptet med föreningsakademin.


Digitala material, metoder och tips

Digitala möten? Vi hjälper dig att lyckas med det digitala och har många tips för digitala möten, livesändningar och digital pedagogik. Du får checklistor, tips på vektyg, appar och metoder som går att använda.


Material metoder & tips

Det finns en mängd metoder, verktyg och inspiration kring vuxnas lärande, folkbildning och olika ämnesområden. Under inspirationssidorna kommer vi att samla både pedagogiska tips och goda exempel från SVs verksamhet som kan inspirera till nya arbetssätt och nya ciklar.

Samarbeten

SV:s samarbete med föreningar, organisationer och mer eller mindre organiserade grupper har sin grund i folkbildningens idé och är en viktig del av SV:s syfte. Den demokratiska uppbyggnaden och viljan till en bredare bildning är central, när vi samarbetar, planerar och genomför verksamhet. 


De fyra organisationer som vi har störst verksamhet tillsammans med, har mellan 20 000 och 100 000 studietimmar per år. De är SPF Seniorerna, Sveriges Hembygdsförbund, Förbundet Vi Unga samt Bygdegårdarnas Riksförbund. 


Här kan du läsa mer om alla organisationer SV har ett nationellt samarbete med.

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund är en av Studieförbundet Vuxenskolans tre grundorganisationer.


Vi har samlat studiematerial och annat till din lokala LRF förening på en egen sida.

Centerpartiet

För att Centerpartiets idéer och visioner ska bli verklighet, krävs att vi utbildar oss. Studieförbundet Vuxenskolan är den naturliga och självklara samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendevalda och ledare.