Tillbaka

14.00-15.00 Strategi, innovation och hållbarhet

Andreas Gyllenhammar spanar in i framtiden och reflekterar över pandemins effekter på hållbar utveckling, läget på klimatfronten och vad det kan innebära att den gröna nyindustrialiseringen verkar ha satt gasen i botten.

Det är en turbulent tid i världshistorien och det saknas sannerligen inte utmaningar för mänskligheten. Samtidigt har vi riktningen utpekad där hållbarhet som begrepp mognar och har etablerat sig hos alla samhällsaktörer. Och sen kom pandemin…

Att den påverkar hållbar utveckling i både det korta och långa perspektivet är uppenbart, men hur? Det pratas om grön omstart av länders ekonomier men vad finns det för substans i detta? Och kommer klimatfrågan återfå farten? Andreas gör ett svep över pågående trender och dyker även ner i vad allt detta kan innebära för oss i Jämtland. Ta chansen och lyssna på en pedagogisk överflygning av dessa stora och komplexa frågor som just nu formar vår framtid.

Andreas Gyllenhammar har en bakgrund som hållbarhetschef och strateg på konsultbolaget Sweco. Idag är han chef för strategi, innovation och hållbarhet på energibolaget Jämtkraft.