Tillbaka

13.30-14.30 Att bygga hållbara stadsdelar med liv och själ

JLU är ett projekt inom Jamtli, i samverkan med Mittuniversitetet, som utvecklar en hållbar stadsdel i Östersund med litet miljöavtryck och byggd på en social vision. JLU ska utgöra ett centrum för lärande och innovation mellan medborgare, akademin, kultur, företag och den offentliga sektor för att ständigt utveckla nya lösningar och insikter kring hållbart byggande och boende. Kevin kommer att prata om hur dialog mellan en mångfald av samhällsaktörer skapar förutsättningar och engagemang för utveckling av stadsdelar med liv och skäl. Kevin kommer att prata om hur en levande kultur i våra stadsmiljöer, med ökad delaktighet och medverkan kan svara på våra klimatutmaningar. JLU kommer att presenteras i Glasgow Science Center under FN:s klimatkonferens 2021.

 

Kevin Denham, projektledare Jamtli Living University (JLU).

Miljöingenjör med inriktning hållbar stadsplanering. Bakgrund inom arkitektur och utbildningsvetenskap.

Kevin kommer från Argentina, och är uppvuxen i flera länder i Europa och Latinamerika. 2012 valde Kevin att flytta till Östersund, dels lockad av staden, dels av sina svenska rötter genom sin mormor. Kevin har flerårig erfarenhet av utvecklings- och ledningsarbete inom stadsutvecklingsprojekt med en tydlig hållbarhetsprofil. Han har jobbat som projektledare på Sweco och hållbarhetsansvarig på WSP Samhällsbyggnad, och de senaste två åren på Jamtli som projektledare för Jamtli Living University (JLU).