Tillbaka

Anmäl intresse till utbildningen Min Säkerhet

Publicerad 2020-11-13

Min Säkerhet är en säkerhetsutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Vid 11 tematräffar samtalar man kring samhällsaktuell information om säkerhet. Deltagarna får bland annat kunskap om personlig säkerhet, ekonomisk trygghet och säkerhet på internet, brandsäkerhet, hur man agerar om det är en samhällskris, omhändertagande av akut sjuk eller skadad person

SV Jönköpings Län är projektägare och under vecka 38 startades 99 säkerhetsutbildningar i 40 olika kommuner i Sverige. Vissa av dem är tillfälligt pausade på grund av det rådande Coronaläget. Via Min Säkerhets hemsida kan nya deltagare fylla i en intresseanmälan för att gå utbildningen. Deltagare kan själva anmäla sig eller kan man som kontaktperson anmäla en eller flera deltagare i samma kommun. Kontaktpersonen uppger då sina kontaktuppgifter och därefter återkommer vi med mer information. 

sv.se/min-sakerhet