Tillbaka

Ny kraft till Sveriges eldsjälar

Publicerad 2015-01-07

En serie nya grundmaterial har tagits fram för att möta grund-, medlems- och samverkande organisationers behov av kompetensutveckling.

Material och handledning görs tillgängliga för att alla grupper som vill ska kunna utveckla sin förening och sitt föreningsarbete med hjälp av material och handledning från SV.

Vi utbildar också utbildare, ledare och experter med bas i de nya materialen för föreningsutveckling.