Tillbaka

Källkritiskt tänkande

Publicerad 2022-03-03

I samband med Rysslands militära attack mot Ukraina så svämmar media över med nyhetsuppdateringar. Vi vill därför uppmana till att vara källkritisk till det man läser/hör och gärna samtala med andra om de tankar och känslor som väcks. Källkritiskt tänkande är något vi alltid vinner på och alltid bör ha i åtanke.

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – skriver i sin broschyr ”Om krisen och kriget kommer” om hur du genom källkritiskt tänkande kan skydda dig mot falsk information. Några frågor som är bra att ställa sig när man läser eller hör något är:

  • Är det fakta eller åsikter?
  • Vad är syftet med informationen?
  • Vem är avsändaren? Är det t.ex. en privatperson, myndighet, ett parti o.s.v.?
  • Är källan trovärdig?
  • Finns informationen någon annanstans?
  • Hur gammal är informationen och varför finns den just nu?