Tillbaka

Kommentar om budgeten: Regeringen har sett att folkbildningen gör skillnad

Publicerad 2015-04-16

Vi tycker att det känns väldigt positivt att regeringen väljer att lyfta fram studieförbundens roll för en lyckad integration. Det betyder att de har sett att det arbete som vi gör faktiskt gör skillnad för den enskilda individen och därmed för samhället i stort. Så kommenterar Kristofer Bengtsson och Maria Strömberg Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län, regeringens budget om studieförbunden, asylsökande och språk.

 

I går lämnade regeringen vårändringsbudgeten och vårpropositionen till riksdagen. Det finns nyheter om asylsökande, språk och studieförbunden i budgeten. 30 miljoner kronor föreslås fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

-      Folkbildningspedagogiken är bra på att lyfta människor oavsett var de står. Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län arbetar redan mycket med integrationsfrågor på olika sätt, säger Kristofer Bengtsson avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län. Det senaste vi gjorde var fyra SV Arenor runt om i länet på temat integration. SV Arena är en mötesplats för dialog om aktuella samhällsfrågor.

Så här skriver regeringen bland annat om sitt förslag: Studieförbunden ska kunna stärka asylsökandes kunskaper i svenska. Studieförbunden ska kunna anordna aktiviteter, till exempel arbeta för att stärka kunskaper i svenska och om det svenska samhället redan under asyltiden. Satsningen gäller asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. För detta tillkommer 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.  

 

-      Vår förhoppning är att vi nu kan utveckla den verksamhet som vi redan har, men också utveckla nya kontaktytor mellan nyanlända och de som är födda i Sverige, säger Kristofer Bengtsson. Vi kan se till att människor med olika bakgrund och ursprung möts, fritt och frivilligt på ett sätt inga institutioner eller myndigheter kan erbjuda. Det är också mycket positivt på att regeringen ser betydelsen av att de asylsökande redan när de väntar på besked om uppehållstillstånd får ta del av det som studieförbunden kan erbjuda.  

 

-      Hur pengarna kan komma att fördelas eller hur regelverket kan komma att se ut är för tidigt att säga enligt Maria Strömberg, verksamhetschef för Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län. Vi hoppas på klarhet snart och är redo att sätta igång! Vi gör redan mycket, men detta möjliggör ännu fler satsningar.

Fakta:

Läs mer om innehållet i budgeten och om budgetprocessen på regeringens webbplats här : http://www.regeringen.se/sb/d/2548 och här http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/budgetprocessen/

 

Mer information:

Kristofer Bengtsson, avdelningschef 0495-75 89 21 kristofer.bengtsson@sv.se

Maria Strömberg, verksamhetschef 0481-76 60 70 maria.stromberg@sv.se

 

Fakta om Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Avdelningschef: Kristofer Bengtsson

Studiecirklar: över 1000 varje år

Cirkeldeltagare: cirka 8 000

Kulturarrangemang: över 1 400

Deltagare i kulturarrangemang: över 82 000

Cirkelledare: ca 1000

Lokalkontor i länet: 7