Tillbaka

LunchScen Kultur och hälsa

Publicerad 2015-01-07

Intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Forskning visar att kulturupplevelser kan ha starka samband med förbättrad hälsa och positiva processer i kroppen. Kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling. Regionförbundet och landstinget i Kalmar län har initierat ett projekt kring hälsa och kultur.  Den övergripande tanken är att mötet mellan kultur och vård kan skapa bättre hälsoförutsättningar för länets innevånare, något som forskningen tydligt visar. Gull-Britt Johansson som är bildningschef på Landstinget i Kalmar län kommer till vår första LunchScen på Café hos oss i Pukeberg för att berätta mer om projektet.