Tillbaka

Med anledning av fördelning av statsbidrag avseende asylverksamhet

Publicerad 2016-04-11

Något som präglat världen, Europa, Sverige således också Kalmar län under 2015 är självfallet de utmaningar som kommit i spåren av oron i vår omvärld. Vi ska vara stolta över den insats folkbildningen och SV gjort under 2015. Ingen myndighet hade klarat av att så snabbt mobilisera den organisation av tjänstemän och inte minst frivilliga som folkbildningen visat upp. Vi har från första stund varit på plats på asylboenden, haft verksamhet i våra egna lokaler och verkligen gjort skillnad. Precis det som folkbildningen ska göra. SV Kalmar län genomförde under föregående år 41 cirklar och 892 studietimmar för asylsökande med totalt 570 deltagare. I praktiken genomfördes allt under det sista halvåret.

Inför 2016 har SV Kalmar län tilldelats medel för att nå 233 unika deltagare och 418 studietimmar. Det är alltså en betydande minskning jämfört med den verksamhet som genomfördes under 2015. Vi hade önskat oss en större tilldelning, men kommer självfallet att göra det bästa av situationen. Med anledning av detta är det viktigt att tydliggöra att SV Kalmar län har för avsikt att även framledes vara en aktör i asyl- och integrationsfrågor. Vi fortsätter kraftfullt den ideella verksamhet som varit redan visat sig så framgångsrik. Det är också viktigt att påminna om de resurser som SV kan tillhandahålla i form av färdiga studiematerial, lokaler och inte minst kontakter och erfarenhet.

Vill du också vara med och hjälpa asylsökande in i det svenska samhället? Ta då kontakt med ditt lokala SV kontor så gör vi tillsammans vårt samhälle lite bättre, ett steg i taget.

 

Mvh
Kristofer Bengtsson

Avdelningschef SV Kalmar län