Tillbaka

Välkommen på avdelningsstämma med SV Kalmar län!

Publicerad 2015-03-04

På rätt väg!

Avdelningens ekonomiska läge har varit och är fortfarande ansträngt. Styrelsens målsättning är sedan flera år att avdelningen långsiktigt ska bygga upp ett större eget kapital. Under de senaste åren har det därför genomförts en rad omstruktureringar som nu börjat ge resultat.  Vi ser en förbättring både när det gäller det ekonomiska resultatet och det interna arbetssättet som reviderats och utformats på ett sätt som passar både verksamhet och personal på ett mer adekvat sätt.

Folkbildningen står som alltid inför stora och viktiga utmaningar och vi har fortfarande lång väg att vandra för att nå våra mål, men vi kan nu säga att SV i Kalmar län är på rätt väg. Det är därför med glädje och rak rygg som vi nu bjuder in till årets avdelningsstämma.

  

Avdelningsstämman hålls den 26/3 kl. 18.30, Mönsterås bibliotek, Norra Tingsgatan 5, Mönsterås.

 

Ombud:

Varje grundorganisation samt Vi Unga har 10 ombud till stämman.

Varje medlemsorganisation med en läns-/distrikts organisation har 3 ombud till stämman.

Varje lokal medlems- och samverkande organisation, med avtal har 1 ombud till stämman.

 

Anmälan av ombud samt nominering till valberedningen sker till kristofer.bengtsson@sv.se senast den 23/2 2015. Anmälan av ombud ska innehålla namn, adress och om möjligt e-post då handlingar i första hand kommer att skickas digitalt. 

Nominering till styrelsen gör direkt till nuvarande valberednings ordförande Eva-Kristina Berg. Hemmingsson – eva-kristina@telia.com

                                                                                                                            

Med vänliga hälsningar

  

Lars-Gunnar Hellström  

Ordförande    

                                                                                                                  

Kristofer Bengtsson

Avdelningschef