Tillbaka

Välkommen på avdelningsstämma!

Publicerad 2017-03-03

Välkommen på avdelningsstämma för Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Avdelningsstämman hålls den 27/3 kl. 18.30 på Staby Gårdshotell, Skvadronvägen 1A, 579 30 Högsby.

Varje grundorganisation samt Vi Unga har 10 ombud till stämman.

Varje medlemsorganisation med en läns-/distriktsorganisation har 3 ombud till stämman.

Varje lokal medlems- och samverkande organisation, med avtal har 1 ombud till stämman.

Anmälan av ombud samt nominering till valberedningen sker till kristofer.bengtsson@sv.se senast den 13/3. Anmälan ska innehålla namn, adress och om möjligt e-post då handlingar i första hand kommer att skickas digitalt.

Nominering till styrelsen görs direkt till valberedningens ordförande Eva-Kristina Berg på eva-kristina@telia.com                                                                                                                               

Med vänliga hälsningar

Lisbeth Lennartsson, ordförande och Kristofer Bengtsson, avdelningschef.