Tillbaka

Välkommen på vår avdelningsstämma

Publicerad 2016-03-22

Ett händelserikt år!

Vid den här tiden i fjol skrev vi att SV Kalmar län var på rätt väg. I vår mening är det fortfarande en korrekt beskrivning av läget i avdelningen. Att ha en ekonomi i balans och på sikt bygga upp ett större eget kapital är sedan länge några av styrelsens målsättningar. Det är ett långsiktigt mål som kräver tålamod och uthållighet.

Samtidigt ställs folkbildningen alltid inför utmaningar som kräver snabba fötter och beslut. Inte minst tydligt blev detta under 2015. De insatser som folkbildningen gjort kring asyl och integration är något som vi alla ska vara stolta över. Det har visat på folkbildningens kraft och möjligheter och det är med spänning vi kan se fram emot 2016.

Avdelningsstämman hålls den 30/3 kl. 18.30 på Villa Shalom, Homhällevägen 39, 57240 Oskarshamn.

 

Informtion om stämman och anmälan, kontakta:

Kristofer Bengtsson
Avdelningschef
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län
Direkt: 0495-758921
Växel: 0771-20 20 70 
kristofer.bengtsson@sv.se