Djur, natur & miljö

Ta röjsågskörkortet som bevis på att du har de kunskaper som krävs för att hantera röjsågen - så att arbetet blir så säkert, roligt och mer effektivt.
De olika nivåerna:
Nivå RA: Grundläggande nivå som man måste klara först som handlar om röjsågens skötsel och hantering, enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
Nivå RB: Behandlar skogsröjning med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Kursen är på 3 heldagar: måndagen 5 sept och tisdagen den 6 sept sista tillfället är fre 23 sept
Kursledare
Thomas Johansson är en ledare med flera års erfarenhet av röjsågscirklar.

Bra att veta
Vid anmälan är det bra om du anger din mailadress och mobilnummer, för vidare kontakt.
Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras.
Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare