Förbundsstämman

SVs förbundsstämma är en stor mötesplats för folkbildare och SV-medarbetare från hela landet. Den räknas som en av de största mötesplatserna inom svensk folkbildning.

Förbundsstämman genomfördes 18-19 maj 2019.

 

Senaste förbundsstämmoprotokoll

Förbundsstämmoprotokoll SV_2019.pdf