Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut med fyra nummer per år.