Om bildningens betydelse för demokratin

Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för människor som vill lära sig mer och utvecklas. Detta stärker vår demokrati både idag och långsiktigt. Vi har ambitionen att vara den främsta aktören i arbetet med att stärka folkbildningens ställning i samhället. Vi driver på för bättre förutsättningar till ett fungerande lokalt civilsamhälle som varje dag stärker demokratin och skapar arenor för bildning och utveckling. 

Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till ett samtal om bildningens betydelse för demokratin.  

Hur ser kunskapstörsten ut idag? Vem bildar vem? Vad har folkbildningen för framtid i det nya medie- och tekniksamhället? Vem behöver bildning och till vad?  

Välkomna till ett spännande samtal med riksdagsledamöterna Kristina Axén Olin (M), Lawen Redar (S) och Christer Nylander (L) under ledningen av Christina Jutterström, författare, journalist och tidigare vd för SVT, chefredaktör för Expressen och Dagens Nyheter.