Våra priser och utmärkelser

Studieförbundet Vuxenskolan har idag fyra officiella och externa priser. Det är Sokratespriset, SV:s folkbildningspris, SV:s författarpris samt det nyinrättade SV:s lättlästa författarpris.

Sokratespriset och SV:s folkbildningspris delas ut vart annat år, i samband med SV:s förbundsstämma och SV:s två författarpris delas ut varje år, i samband med Bok & Bibliotek i Göteborg.

Sokratespriset och SV:s två författarpris har varsin jury som fattar beslut om vem som ska tilldelas priset. SV:s folkbildningspris beslutas av förbundsstyrelsen.

Sokratespriset

Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans allra finaste folkbildarpris som delats ut sedan år 1967. Priset går till person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Numera delas priset ut vartannat år i samband med att förbundsstämman äger rum. Prissumman är 50 000 kronor.

Läs mer om Sokratespriset

SV:s Författarpris

Studieförbundet Vuxenskolans författarpris tilldelas en person som i sitt författarskap speglar nutidens landsbygd, med inriktning på författare i början av sin karriär.

Läs mer om SV:s författarpris