Sokratespriset

Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans allra finaste folkbildarpris som delats ut sedan år 1967. Priset går till person - i eller utom Sverige - som utfört en grundläggande, bestående insats för folkupplysningens område i människovärdets tjänst och som utfört sin gärning utifrån ideell grund. Numera delas priset ut vartannat år i samband med att förbundsstämman äger rum. Prissumman är 50 000 kronor.

Vinnare av 2019 års Sokratespris: Hédi Fried och Emerich Roth

Juryns motivering: Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris för 2019 tilldelas Hédi Fried och Emerich Roth. Båda är födda 1924 – Hédi Fried i Rumänien och Emerich Roth i Tjeckoslovakien i ett område som i dag tillhör Ukraina. Båda skickades till nazisternas förintelseläger och kom efter kriget till Sverige.

Hédi Fried och Emerich Roth har i decennier bedrivit ett outtröttligt upplysningsarbete i människovärdets tjänst genom att berätta om Förintelsen, på det att vi aldrig må glömma nazismens illgärningar.

 

Pristagare

2019 Hédi Fried och Emerich Roth
2017 Olle Edelholm och Allan Sundqvist
2015 Barbro Westerholm 
2013 KG Hammar
2011 Kerstin Ekman
2009 Marie Nisser och Anders Johnson
2007 Gro Harlem Brundtland
2005 Bengt af Klintberg
2003 Nalin Pekgul och Kurdo Baksi
2001 Peter Englund
1999 Göran Rosenberg
1996 Madeleine Grive
1994 Vigdis Finnbogadottir
1992 Peter Nobel
1990 Johan Galtung
1988 Carl-Göran Ekerwald
1987 Erica Simon
1986 Ingrid Segerstedt-Wiberg
1985 Carl-Herman Tillhagen
1984 Alf Henriksson
1983 Ewert Karlsson (EWK)
1982 Inga Thorsson
1981 Elsa Olenius
1980 Torgny Segerstedt
1979 Rudolf Broby-Johansen
1978 Lis Asklund
1977 Israel Ruong
1976 Karin Westman-Berg
1975 Erich Jacoby
1974 Mikis Theodorakis
1973 Sigfrid Leander
1972 Rolf Edberg
1971 Barbro Johansson
1970 Danilo Dolci
1969 Konrad Lorenz
1968 Georg Borgström
1967 Elise Ottesen-Jensen