Styrelse

Styrelsen SV Kalmar län 2022

280618892_1416149965493081_636987664160542701_n.jpg

Lisbeth Lennartsson
Ordförande 
070-6060136 
lisbethipalmelund@gmail.com

Mats Blomberg
Vice ordförande
mabbe.blomberg@gmail.com

Eleonor Nilsson
2:e vice ordförande
elleniflaka@hotmail.com

Karl-Erik Gustavsson 
kegohamn@algonet.se

Siv Johansson
siv.johansson.pens@gmail.com

Peter Olsson
peter.liberalerna@gmail.com

Filip Qvarnström
flip.Qvarnstrom@centerpartiet.se

Börje Forss
borje.forss@tembo.se

Birgit Åhlund
birgitahlund@hotmail.com 

Ann-Margret Lindholm
bodavinden@telia.com