Djur, natur & miljö

Lär dig att hantera röjsågen säkert och effektivt.
Målet är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RARB enligt kraven inom Säker Skog.

Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten med grästrimmer, röjning av sly, skogsröjning och underväxtröjning.

Du får lära dig bra arbetsteknik som minskar din arbetsbelastning. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning. Du måste fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Därefter arbetar du tillsammans med en vuxen till dess att du fyllt 18 år.

Praktiskt och teoretiskt prov ingår
Utbildningen inkluderar ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA RB. Om du inte klarar proven tillkommer en kostnad för att göra proven igen.

Upplägg
Vi ses vid 3 tillfällen
Dagtid på helger

SV Örebro län, LRF och Säker Skog
SV Örebro län anordnar utbildningen för körkortet tillsammans med LRF och Säker Skog.

Start vid full grupp, 6 personer.
Du bör ha med dig egen såg och skyddsutrustning.

Är ni en grupp som består av ca 6 personer och vill gå denna utbildningen tillsammans, hör av er till Vuxenskolan så hjälper vi er!