2024-03-22

Vi har lagt 2023 till handlingarna!

ÖREBRO LÄN: SV Örebro läns avdelningsstämma ägde rum torsdagen den 21 mars i våra nyrenoverade lokaler på Fabriksgatan 8 i Örebro.

Nu är verksamhetsåret 2023 formellt avslutat och lagt till handlingarna. Stämman lockade deltagare från våra grund- och medlemsorganisationer och personal. I år hade vi det stora nöjet att hålla stämman i våra egna lokaler som renoverats och uppdaterats för att möta verksamhetens behov. 

 

Ordförandeklubba på vift! 

Stämman inleddes med viss förvirring och ett gott skratt då vi hade missat att ta fram ett av de mest centrala redskapen för en stämma – ordförandeklubban! Som tur var så är SV Örebro läns ordförande Lars Berge-Kleber en van föreningsaktiv och fann sig snabbt i att öppna stämman genom att knacka med knogarna i bordet.  

 

Klubban kom snabbt på plats och överlämnades till stämmans ordförande Karolina Wallström (L) som ledde oss genom stämman med glimten i ögat och stor insikt i folkbildningens betydelse. Vid sin sida hade hon Erik Sandberg (LRF), vice ordförande, och Anna-Lena Thornberg (SV), sekreterare.  


Det gångna året 

Karolina började med att lämna över ordet till Fredrik Wallin, avdelningschef SV Örebro län, som pratade om de utmaningar som studieförbunden ställts inför och de förändringar som följt av våra nya förutsättningar. Fredrik presenterade även verksamhetsberättelsen och bjöd åhörarna på ett axplock från verksamheten, en verksamhet som på dagligen påverkar många människor i deras vardag.  

 

Ny styrelse 2024 

Efter att dagordningens alla punkter klubbats igenom avslutades mötet med att ordet lämnades över till en av våra nya styrelseledamöter, Mats Einestam, som presenterade sig själv och hans intresseområden. På nyval finns även Tina Fingal. Vi tackade även avgående styrelseledamöter och stämmofunktionärerna för deras insats.  

 

2024 kommer SV Örebro läns styrelse att bestå av nio styrelseledamöter (inklusive ordförande). 


Tillsammans i förändring 

– Nu ligger ett av folkbildningens hittills mest utmanande år bakom oss. Det är en fortsatt ansträngd situation med drastiskt minskade medel. Men folkbildningen behövs och folkbildningen är stark. Vi kommer göra allt för att fortsätta erbjuda människor en väg till kunskap, kultur och utveckling, säger Fredrik Wallin.  


––––––––––

I BILD: Fredrik står längst fram vid presidiet och håller en dragning av verksamhetsåret 2024. 

––––––––––