Om oss

SV är partipolitiskt och religiöst obundet och vår viktigaste uppgift som folkbildningsaktör är att erbjuda verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Genom studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar och andra former av stödverksamhet vill vi hjälpa till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Snabbfakta SV Örebro:

  • bedriver verksamhet i länets alla tolv kommuner
  • har kontor i sju kommuner
  • har cirka 500 studiecirkelledare
  • cirka 3 000 kulturarrangemang, som engagerade drygt 80. 000 deltagare
  • cirka 4 000 unika deltagare

(siffror från verksamhetsåret 2019)

SVs värdegrund och vision

I SVs värdegrund hävdas alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

SVs grundorganisationer

Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS). Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är SVs grundorganisationer.