Plats för Föreningar & Samverkan

SV vill ge människor möjligheter. Därför erbjuder vi en bred verksamhet med mängder av spännande studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter. SVs grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Utöver dessa finns flera organisationer som är medlemmar i SV och ytterligare andra som har ett rikstäckande samverkansavtal med SV.

Aktuellt för samverkande föreningar

Föreningsutveckling

Vi i SV stöttar våra ideella föreningar genom folkbildningspedagogiska insatser. Det kan handla om allt från vad innebär organisering och medlemskap, vad förväntas av mig som ny förtroendevalt till utvecklingsprocesser som tar medlemskapet och din förening in i framtiden. Vi kallar det Föreningsutveckling. 

Samverkande Organisationer

I Östergötland har vi ett stort närverk av samverkande organisationer i en rad olika och fina samarbeten